top of page

לובינג וייעוץ אסטרטגי בליווי שוטף

עבודת הלובינג הינה כלי הכרחי ומיטבי המאפשר הנגשת ידע ומידע למקבלי החלטות בזירה הלאומית. פרוייקטים גדולים ומורכבים במשק,  דורשים רגולציה הנקבעת על ידי גורמים שונים בממשלה ומחוצה לה. באמצעות עבודת לובינג יעילה וחשיבה אסטרטגית ייחודית,  אני מציעה שירותי ייעוץ ולובינג ללקוחות המבקשים  ליווי שוטף לטובת קידום פרוייקטים אשר דורשים ממשק עם רגולטורים שונים תוך יצירת קשרי ממשל, זיהוי  הזדמנויות , תיאום וסנכרון וייזום מהלכים.

 • זיהוי מטרה 
  כשלב ראשון אני מסייעת ללקוחותיי לתרגם את מטרותיהם למטרות מזוקקות, לטובת קידום נכון ויעיל בזירה הציבורית ואל מול מקבלי החלטות בזירה הלאומית. לעיתים המטרה המקורית דורשת התאמות לסביבה רגולטורית וציבורית.

   

 • תכנון ואסטרטגיה
  זירת קבלת החלטות הינה מגוונת, דינמית, עמוסה בנושאים רבים ומושפעת מגורמים רבים. תכנון ואסטרטגיה הכוללים מיפוי זירות, זיהוי אינטרסים, איסוף ידע ומודיעין ושותפים אופציונליים תוך כתיבת תוכנית עבודה מקיפה, הינו חלק מהותי בקידום מדיניות ציבורית והצלחה במטרה.

   

 • קשרי ממשל
  יצירה וחיזוק תשתית קשרי ממשל הינה מאבני היסוד של עבודה יעילה בקרב מקבלי החלטות ומסייעת באופן מיטבי בקידום מטרות ושינוי במדיניות ציבורית.

שירותים מוצעים:

bottom of page