top of page
כבר לא ניתן להזמין קורס זה.

הכנסת והממשלה

  • הסתיים
  • 20 שקלים חדשים
  • אונליין

תיאור השירות

במפגש הראשון נעשה רענון קל לשיעורי האזרחות :-) הכנסת והממשלה עוסקות באופן יומיומי בעיצוב מדיניות ציבורית, כאשר ישנה הפרדה ברורה בין תחומי האחריות והפעילות של כל אחת מהן. בואו לקבל הצצה מה התפקיד של כל אחת מהן וכיצד הן פועלות.


פרטי איש הקשר

050-399-3401

zohar@zohar-levy.com

עמוס 21, תל אביב יפו, Israel


bottom of page