top of page
כבר לא ניתן להזמין קורס זה.

ועדה בינמשרדית

  • הסתיים
  • 20 שקלים חדשים
  • Online - Zoom

תיאור השירות

לעיתים נושאים לקידום דורשים עבודת סנכרון בין משרדי ממשלה שונים . ועדה הבינמשרדית היא כלי לקידום ויצירת מדיניות הממשלה. בואו ללמוד כיצד ומתי נכון לנו לקדם תהליך שכזה.


פרטי איש הקשר

050-399-3401

zohar@zohar-levy.com

עמוס 21, תל אביב יפו, Israel


bottom of page