top of page

לובי בשירות המקצוע

הרצאת היכרות עם עולם הלובינג לקהלים מקצועיים

  • שעתיים
  • צרו קשר לקבלת הצעה
  • לנוחיות הלקוח

תיאור השירות

כיצד משפיעים על החלטות ברמה הלאומית, מדוע חשוב להיות בקשר עם מקבלי החלטות? הרצאה ייעודית לקהלים מקצועיים המספקת היכרות עם עבודת חברי הכנסת והשרים כיצד מקדמים הצעות לחקיקה ומהם הכלים והאפשרויות העומדות לטובת קידום האג'נדה בסדר יום פרלמנטרי וציבורי בישראל.


פרטי איש הקשר

050-399-3401

zohar@zohar-levy.com

עמוס 21, תל אביב יפו, Israel


bottom of page