top of page

בואו ללמוד איך מייצרים שינוי!

קורס משנים את החוקים -

מהיום גם אתם יכולים!

אתם מוזמנים ללמוד איך להשפיע על מדיניות ציבורית בעבודה נכונה מול הכנסת והממשלה, ללמוד איך לקדם חוק, וללמוד כיצד תוכלו אתם להשתתף ולהשפיע בשיח על מדיניות ציבורית.

הירשמו היום לקורס אונליין ולימדו כיצד להיות הלוביסטים של עצמכם! 

קורס משנים את החוקים - למה ואיך?

כיצד 
אלמד זאת?

סדנת משנים את החוקים, נכתבה במטרה להנגיש את האפשרויות העומדות בפני מנהלים, ארגונים אזרחיים וציבוריים,סטודנטים או אקטיבסטים, להשפיע על קבלת החלטות תוך יצירת דינמיקה ומעורבות בשיח הפרלמנטרי. הכרת דרכי הפעילות של הזירה הלאומית תאפשר למשתתפים לרכוש כלים חיוניים המאפשרים העצמת שינוי חברתי וכלכלי.

מה זה לובינג ולמה זה חשוב?

הכנסת והממשלה עוסקים יום-יום  בשינויי חקיקה ויצירת רגולציה אשר שואפת להתכתב עם הצרכים בשטח. ארגוני החברה האזרחית, צוברים במהלך שנות פעילותם והתמחותם, ידע רחב ונרחב אודות נושאים שונים ומגוונים, שבהנגשה נכונה למקבלי החלטות -יכול לסייע ולקדם רפורמות חברתיות וכלכליות לטובת המשק והחברה בישראל.

ההזדמנות - עכשיו הזמן!

הכנסת חוזרת, ממשלה חדשה.

אחרי זמן רב בו נמנעה האפשרות של החברה האזרחית כמעט לחלוטין להשפיע על קבלת החלטות בישראל, האפשרות להשפעה מיטבית על הזירה הלאומית חוזרת! זה הזמן לרכוש כלים חיוניים המאפשרים העצמת שינוי חברתי כלכלי.

מידע נוסף

משנים את החוקים - נושאי הקורס

הקורס יקנה למשתתפים את היכולת לקדם פעילותם מול מקבלי ההחלטות, לעבוד בשיתוף פעולה עם גורמי הממשל לטובת גיוון התמהיל תקציב הארגון, וכן לייצר קשרי ממשל שוטפים שייתמכו את פעילות הארגון. במהלך הקורס נלמד ונדון בנושאים הבאים:​

  1. קידום יוזמה לשינוי בזירה הלאומית - השפעה על סדר יום ציבורי ופרלמנטרי

  2. זירת מקבלי החלטות - גורמי מפתח - היכרות עם הזירה הלאומית

  3. עבודת הכנסת- היכרות ועדות הכנסת, עבודה עם  חברי כנסת

  4. עבודת הממשלה-  היכרות עם משרדי ממשלה עבודה מול שרי הממשלה והפקידות 

  5. שיתוף פעולה עם הממשלה - תקציבים

נושאי הקורס
bottom of page