top of page
Conference

קהלי יעד

עד היום הכלים של הלובי היו נתונים בידי מתי מעט – הלוביסטים.

 

המטרה שלי, היא לשנות מציאות זו ולהנחיל את כישורי הלובינג לציבור הרחב כדי לאפשר לו להשפיע על מדיניות ציבורית ולייצר שיח אפקטיבי מול מקבלי החלטות .

 

בנוסף לשירותי הלובינג והייעוץ האסטרטגי , פיתחתי סדנאות, קורסים והרצאות המתאימים לאקדמיה, עמותות, ארגונים ומוסדות ללא מטרת רווח, איגודי עובדים, עיריות ורשויות מקומיות, צעירים ואזרחים אקטיביסטים, בעלי עסקים קטנים ובינוניים, או לכל מי שמבקש ללמוד כיצד משפיעים על מקבלי החלטות בזירה הלאומית והמקומית.

איגודי עובדים

רשויות מקומיות

קהלים אקדמיים

הציבור הרחב- בתי אבות, ברים, העשרה

עמותות, מלכ״רים

וארגונים ללא מטרות רווח

איגודים מקצועיים

יזמים, עסקים קטנים,

בינוניים וגדולים

הציבור הרחב ואזרחים אקטיבסטים - משנים את החוקים

bottom of page