top of page

וידאו

פעילויותי השונות

פעילות לובינג לקידום השדה הסולארי הראשון בישראל

צילומים מתוך פגישה עם ח״כ חאמד עאמר ודיון בוועדת הכספים של הכנסת בנושא הקמת שדה סולארי ראשון בישראל

 

צולם על ידי: יוסף אברמוביץ׳, 9-10 בדצמבר 2009

כנס סיכום פרוייקט Access to Justice של האיחוד האירופי ע״י מרכז רקמן לקידום מעמד האישה 

זוהר לוי מציגה את הפעילות הרגולטורית של הפרוייקט 

צולם על ידי: פלג לוי, 8 במרץ 2018

משנים את החוקים - כלים להשפעה על מדיניות ציבורית

נייר עמדה - איך כותבים ושימושיו

אתר הכנסת - כלי לאיסוף מידע ומודיעין

הירשמו לערוץ ה-YouTube שלי

Video Camera Lens
  • YouTube

Audio

IMG_9802.JPG
bottom of page